Wij respecteren uw privacy!

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij opereren 100% onafhankelijk.

BedrijfsovernameRegister en AVG in 6 stappen

Welkom in ons netwerk. De website ‘BedrijfsovernameRegister.nl’ en de daaraan gekoppelde producten en diensten worden u ter beschikking gesteld door BOSN B.V. (hierna: BOSN), statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30264485.

Vriendelijke Groeten
Team BedrijfsovernameRegister

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018

Privacy beleid

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Privacybescherming

Alle profielen worden anoniem op BedrijfsovernameRegister.nl geplaatst. Persoonlijke gegevens van websitegebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BOSN houdt zich aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BOSN. BOSN garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van het BedrijfsovernameRegister.nl. Dit betekent dat wij ook van onze leveranciers maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld conform AVGwetgeving.. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met BOSN, legt BOSN meestal enkele van uw gegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres, profielbeschrijving).

BOSN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en om haar klanten van (nieuwe) producten en diensten van BOSN op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten van BOSN dan kunt u dit schriftelijk melden bij BOSN, t.a.v. Adresregistratie, Rijnzathe 9, 3454 PV Utrecht of per e-mail aan service@BedrijfsovernameRegister.nl met als onderwerp "Adresregistratie". Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers gericht op:

  • het uitvoeren van de betreffende overeenkomst
  • het ontwikkelen van producten, diensten en de website van BOSN
  • In aanvulling op het bovenstaande is de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers gericht op:
    • het (laten) beoordelen en accepteren van informatie die gebruikers wensen te plaatsen op de website 
    • het (laten) beoordelen en accepteren van (potentiele) gebruikers van de website 
    • het aanbieden van informatie met betrekking tot diensten van BOSN en het kunnen uitvoeren van promotionele activiteiten zoals nieuwsbrieven versturen

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder onder meer worden gebruikt om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Andere gebruikers van deze website kunnen enkel uw bedrijfsgegevens geanonimiseerd raadplegen. Er worden naar koper en verkoper geen persoongegevens verstrekt.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een goed beveiligde Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar service@BedrijfsovernameRegister.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: BOSN BV, Rijnzathe 9, 3454 PV Utrecht. BOSN voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle

U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en aanpassen.

Privacybeleid andere websites

Op www.BedrijfsovernameRegister.nl zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar service@BedrijfsovernameRegister.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van BOSN BV.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom hier regelmatig ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden

BOSN BV hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met BOSN BV. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden door gebruik van de link te maken.