(inter)nationaal distributeurschap aangeboden

(inter)nationaal distributeurschap aangeboden

Uniek gepatenteerde vinding in de branche van de voertechniek

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit bedrijf heeft veel kleine klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit bedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit bedrijf heeft veel grote klanten
De markt van dit bedrijf krimpt
De markt van dit bedrijf groeit
Dit bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit bedrijf exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit bedrijf is arbeidsintensief
Dit bedrijf is kennisintensief
Dit bedrijf is ambachtelijk
Dit bedrijf is innovatief