Installatiebedrijf (duurzame technieken) te koop aangeboden

Installatiebedrijf (duurzame technieken) te koop aangeboden

Veel kennis & leads voor duurzame technieken, productiecapaceit benodigd

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit installatiebedrijf heeft weinig grote klanten
Dit installatiebedrijfheeft veel grote klanten
Dit installatiebedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit installatiebedrijf exporteert
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit installatiebedrijf is arbeidsintensief
Dit installatiebedrijf is kennisintensief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit installatiebedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit installatiebedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit installatiebedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit installatiebedrijf heeft veel kleine klanten
De markt van dit installatiebedrijf krimpt
De markt van dit installatiebedrijf groeit
Dit installatiebedrijf is ambachtelijk
Dit installatiebedrijf is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'