Metaalproductie bedrijf te koop

Metaalproductie bedrijf te koop

De ondernemer is als manager betrokken en absoluut niet op gebied van inhoudelijke / technische vraagstukken.

Achter de schermen

Dit metaalproductie bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit metaalproductie bedrijf heeft veel kleine klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit metaalproductie bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit metaalproductie bedrijf heeft veel grote klanten
Dit metaalproductie bedrijf is arbeidsintensief
Dit metaalproductie bedrijf is kennisintensief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
De markt van dit metaalproductie bedrijf krimpt
De markt van dit metaalproductie bedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit metaalproductie bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit metaalproductie bedrijf exporteert
Dit metaalproductie bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit metaalproductie bedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit metaalproductie bedrijf is ambachtelijk
Dit metaalproductie bedrijf is innovatief