Sportschool te koop aangeboden (hoger segment)

Sportschool te koop aangeboden (hoger segment)

Begin jij voor jezelf?

Sterke punten

Deze sportschool heeft een uitstekende concurrentiepositie

De enige in de 'wijk'

Deze sportschool investeert actief in marketing

Deze sportschool is qua investeringen "up-to-date"

Deze sportschool maakt handig gebruik van technologie

Deze sportschool heeft een laag ziekteverzuim

Deze sportschool heeft een laag personeelsverloop

Verbeterpunten

Verkopen blijft een moeilijk vak

Dankzij een onderscheidende propostie en 'enthousiasme is het ledental gegroeid maar hier is nog meer inspanning nodig

Deze sportschool is afhankelijk van de ondernemer