Hotel/ Bed & breakfast locatie Winterberg

Hotel/ Bed & breakfast locatie Winterberg

Deze vastgoed locatie wordt ver beneden de marktwaarde aangeboden

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit pand heeft weinig kleine klanten
Dit pand heeft veel kleine klanten
De markt van dit pand krimpt
De markt van dit pand groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit pand is regionaal of in Nederland actief
Dit pand exporteert
Dit pand heeft weinig grote klanten
Dit pand heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit pand kent zijn klanten nauwelijks
Dit pand heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit pand is arbeidsintensief
Dit pand is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit pand is ambachtelijk
Dit pand is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel