Onderhouds-, constructiebedrijf en spuiterij te koop

Onderhouds-, constructiebedrijf en spuiterij te koop

Qua locatie met spuitcabines en werkplaats heel flexibel in te zetten

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze spuiterij heeft weinig grote klanten
Deze spuiterij heeft veel grote klanten
Deze spuiterij is arbeidsintensief
Deze spuiterij is kennisintensief
Deze spuiterij is ambachtelijk
Deze spuiterij is innovatief
Deze spuiterij is regionaal of in Nederland actief
Deze spuiterij exporteert
De markt van deze spuiterij krimpt
De markt van deze spuiterij groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze spuiterij heeft weinig kleine klanten
Deze spuiterij heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze spuiterij kent zijn klanten nauwelijks
Deze spuiterij heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol