Gemeenschapshuis te koop (cafe, feestzaal, woning)

Gemeenschapshuis te koop (cafe, feestzaal, woning)

Tegen iedere denkbare financiële constructie zijn afspraken te maken

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit gemeenschapshuis is regionaal of in Nederland actief
Dit gemeenschapshuis exporteert
Dit gemeenschapshuis is ambachtelijk
Dit gemeenschapshuis is innovatief
Dit gemeenschapshuis heeft weinig grote klanten
Dit gemeenschapshuisheeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit gemeenschapshuis is arbeidsintensief
Dit gemeenschapshuis is kennisintensief
De markt van dit gemeenschapshuis krimpt
De markt van dit gemeenschapshuis groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit gemeenschapshuis heeft weinig kleine klanten
Dit gemeenschapshuis heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit gemeenschapshuis kent zijn klanten nauwelijks
Dit gemeenschapshuisheeft langdurige relaties met klanten