Oudste en authentieke klompenfabriek en museum te koop

Oudste en authentieke klompenfabriek en museum te koop

Unieke verplaatsbare toeristische trekpleister, genereert klompenverkoop

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze authentieke klompenfabriek en museum is ambachtelijk
Deze authentieke klompenfabriek en museum is innovatief
Deze authentieke klompenfabriek en museum kent zijn klanten nauwelijks
Deze authentieke klompenfabriek en museumheeft langdurige relaties met klanten
Deze authentieke klompenfabriek en museum heeft weinig grote klanten
Deze authentieke klompenfabriek en museumheeft veel grote klanten
Deze authentieke klompenfabriek en museum is regionaal of in Nederland actief
Deze authentieke klompenfabriek en museum exporteert
Deze authentieke klompenfabriek en museum is arbeidsintensief
Deze authentieke klompenfabriek en museum is kennisintensief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De markt van deze authentieke klompenfabriek en museum krimpt
De markt van deze authentieke klompenfabriek en museum groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze authentieke klompenfabriek en museum heeft weinig kleine klanten
Deze authentieke klompenfabriek en museum heeft veel kleine klanten