Zeer geavanceerde online drukkerij te koop aangeboden

Zeer geavanceerde online drukkerij te koop aangeboden

500K omzet, drukken wordt allemaal uitbesteed, schaalbaar concept

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze online drukkerij heeft weinig grote klanten
Deze online drukkerijheeft veel grote klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze online drukkerij is regionaal of in Nederland actief
Deze online drukkerij exporteert
Deze online drukkerij kent zijn klanten nauwelijks
Deze online drukkerijheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
De markt van deze online drukkerij krimpt
De markt van deze online drukkerij groeit
Deze online drukkerij is arbeidsintensief
Deze online drukkerij is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze online drukkerij heeft weinig kleine klanten
Deze online drukkerij heeft veel kleine klanten
Deze online drukkerij is ambachtelijk
Deze online drukkerij is innovatief