MBI-kandidaat gezocht (internationale handelsonderneming)

MBI-kandidaat gezocht (internationale handelsonderneming)

Innovatief concept voor gepersonaliseerde schoenen met reeds 20 dealers

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze innovatieve internationale handelsonderneming heeft weinig kleine klanten
Deze innovatieve internationale handelsonderneming heeft veel kleine klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze innovatieve internationale handelsonderneming krimpt
De markt van deze innovatieve internationale handelsonderneming groeit
Deze innovatieve internationale handelsonderneming heeft weinig grote klanten
Deze innovatieve internationale handelsonderneming heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze innovatieve internationale handelsonderneming kent zijn klanten nauwelijks
Deze innovatieve internationale handelsonderneming heeft langdurige relaties met klanten
Deze innovatieve internationale handelsonderneming is regionaal of in Nederland actief
Deze innovatieve internationale handelsonderneming exporteert
Deze innovatieve internationale handelsonderneming is arbeidsintensief
Deze innovatieve internationale handelsonderneming is kennisintensief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze innovatieve internationale handelsonderneming is ambachtelijk
Deze innovatieve internationale handelsonderneming is innovatief