Tandenbleekpraktijk te koop aangeboden

Tandenbleekpraktijk te koop aangeboden

In Nederland unieke natuurlijk methode met een beter resultaat

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze tandenbleekpraktijk is regionaal of in Nederland actief
Deze tandenbleekpraktijk exporteert
Deze tandenbleekpraktijk heeft weinig grote klanten
Deze tandenbleekpraktijkheeft veel grote klanten
Deze tandenbleekpraktijk is arbeidsintensief
Deze tandenbleekpraktijk is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze tandenbleekpraktijk kent zijn klanten nauwelijks
Deze tandenbleekpraktijkheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze tandenbleekpraktijk is ambachtelijk
Deze tandenbleekpraktijk is innovatief
De markt van deze tandenbleekpraktijk krimpt
De markt van deze tandenbleekpraktijk groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze tandenbleekpraktijk heeft weinig kleine klanten
Deze tandenbleekpraktijk heeft veel kleine klanten