Niche industrieel electronica- en machinebouwbedrijf te koop aangeboden

Niche industrieel electronica- en machinebouwbedrijf te koop aangeboden

kwalitatieve topproducten, hoge naamsbekendheid, internationale potentie

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Extra informatie

Industrieel elektronica- en machinebouwbedrijf te koop aangeboden.
In de loop der jaren zijn 6 innovatieve produkten ontwikkeld, produktierijp gemaakt en vermarkt.
De produkten bestaan voor de helft uit electronica o.a. vermogens electronica, embedded systems en software. De andere helft bestaat uit passende machines c.q. installaties, onderdelen worden ingekocht of zelf ontworpen. De produktie is seriematig.
Skills van de koper: gedegen kennis van elektronica en affiniteit met mechanica.
Het hier aangeboden bedrijf heeft een grote naamsbekendheid in de branche met produkten in het betere segment, voorzien van een geregistreerd merk.
Deze kunnen wereldwijd elk onafhankelijk van elkaar of in combinatie worden verkocht, ook aan een en dezelfde klant. De synergie onder de bestaande produkten is groot en biedt verdere vooruitzichten voor de toekomstige eigenaar.
De verkoop geschied geheel door hen zelf, d.m.v. advertenties, mond op mond reklame en beurzen, nationaal en internationaal. Er komen aanvragen binnen uit de hele wereld, de klandizie is overal nagenoeg hetzelfde. Produkten voor beide doelgroepen moeten nationaal en internationaal verder uitgerold worden, huidige landen waar naar geëxporteerd wordt zijn o.a. Duitsland, België, Engeland, Hongarije, Roemenië.

Gerelateerde onderwerpen:
Elektronica- en machinebouwbedrijf te koop aangeboden | Elektronica- en machinebouwbedrijf te koop gevraagd | Industrieel elektronica- en machinebouwbedrijf verkopen | Bedrijf verkopen | bedrijfsovernames | bedrijfsovername | bedrijf te koop gevraagd | bedrijf te koop aangeboden | bedrijven te koop gevraagd | bedrijven te koop aangeboden | bedrijfsoverdracht | bedrijfsopvolging | bedrijf overnemen | zaak overnemen.