Klein kinderdagverblijf te koop (1 verticale groep)

Klein kinderdagverblijf te koop (1 verticale groep)

Momenteel geen 4 jarigen dus zeer laag verloop en weer nieuwe aanwas

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze kleine kinderdagverblijf is ambachtelijk
Deze kleine kinderdagverblijf is innovatief
Deze kleine kinderdagverblijf is regionaal of in Nederland actief
Deze kleine kinderdagverblijf exporteert
Deze kleine kinderdagverblijf heeft weinig grote klanten
Deze kleine kinderdagverblijf heeft veel grote klanten
Deze kleine kinderdagverblijf is arbeidsintensief
Deze kleine kinderdagverblijf is kennisintensief
De markt van deze kleine kinderdagverblijf krimpt
De markt van deze kleine kinderdagverblijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze kleine kinderdagverblijf heeft weinig kleine klanten
Deze kleine kinderdagverblijf heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze kleine kinderdagverblijf kent zijn klanten nauwelijks
Deze kleine kinderdagverblijf heeft langdurige relaties met klanten