Modern (zwangerschaps) echo bureau te koop aangeboden

Modern (zwangerschaps) echo bureau te koop aangeboden

Recent gestart, nu 12 echo's per week, ideale zichtlocatie

Achter de schermen

Dit zwangerschaps echo bureau is regionaal of in Nederland actief
Dit zwangerschaps echo bureau exporteert
Dit zwangerschaps echo bureau heeft weinig grote klanten
Dit zwangerschaps echo bureau heeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit zwangerschaps echo bureau kent zijn klanten nauwelijks
Dit zwangerschaps echo bureau heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit zwangerschaps echo bureau is arbeidsintensief
Dit zwangerschaps echo bureau is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit zwangerschaps echo bureau krimpt
De markt van dit zwangerschaps echo bureau groeit
Dit zwangerschaps echo bureau is ambachtelijk
Dit zwangerschaps echo bureau is innovatief
Dit zwangerschaps echo bureau heeft weinig kleine klanten
Dit zwangerschaps echo bureau heeft veel kleine klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt