Productiebedrijf te koop, combineert innovatie en ambacht (Noord NL)

Productiebedrijf te koop, combineert innovatie en ambacht (Noord NL)

Top referenties in NL, internationale groei in diverseklant segmenten

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit productiebedrijf is ambachtelijk
Dit productiebedrijf is innovatief
Dit productiebedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit productiebedrijf exporteert
De markt van dit productiebedrijf krimpt
De markt van dit productiebedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit productiebedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit productiebedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Dit productiebedrijf is arbeidsintensief
Dit productiebedrijf is kennisintensief
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit productiebedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit productiebedrijf heeft veel kleine klanten
Dit productiebedrijf heeft weinig grote klanten
Dit productiebedrijfheeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken