Ambachtelijke lijstenmakerij te koop aangeboden in historisch pand

Ambachtelijke lijstenmakerij te koop aangeboden in historisch pand

Zeer goede naam met groot verzorgingsgebied en online kansen

Achter de schermen

Deze lijstenmakerij is regionaal of in Nederland actief
Deze lijstenmakerij exporteert
Deze lijstenmakerij is ambachtelijk
Deze lijstenmakerij is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze lijstenmakerij heeft weinig grote klanten
Deze lijstenmakerij heeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze lijstenmakerij krimpt
De markt van deze lijstenmakerij groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze lijstenmakerij is arbeidsintensief
Deze lijstenmakerij is kennisintensief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze lijstenmakerij kent zijn klanten nauwelijks
Deze lijstenmakerij heeft langdurige relaties met klanten
Deze lijstenmakerij heeft weinig kleine klanten
Deze lijstenmakerij heeft veel kleine klanten