Top horecazaak te koop op historische AA locatie in een grote stad

Top horecazaak te koop op historische AA locatie in een grote stad

Restaurant met 250 couverts, 3 feestzalen (150/250/25 personen)

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze horecazaak is regionaal of in Nederland actief
Deze horecazaak exporteert
Deze horecazaak is arbeidsintensief
Deze horecazaak is kennisintensief
Deze horecazaak is ambachtelijk
Deze horecazaak is innovatief
Deze horecazaak heeft weinig grote klanten
Deze horecazaakheeft veel grote klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze horecazaak krimpt
De markt van deze horecazaak groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze horecazaak heeft weinig kleine klanten
Deze horecazaak heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze horecazaak kent zijn klanten nauwelijks
Deze horecazaakheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol