Groepsaccommodatie met te ontwikkelen camping of bungalowpark te koop

Groepsaccommodatie met te ontwikkelen camping of bungalowpark te koop

Totaal 1 HA, uitbreidbaar voor 20 bungalows (subsidie mogelijk)

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark is arbeidsintensief
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark is kennisintensief
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark heeft weinig grote klanten
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark heeft veel grote klanten
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark is regionaal of in Nederland actief
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark kent zijn klanten nauwelijks
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark heeft langdurige relaties met klanten
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark is ambachtelijk
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark is innovatief
De markt van deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark krimpt
De markt van deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark groeit
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark heeft weinig kleine klanten
Deze groepsaccomodatie, camping, bungalowpark heeft veel kleine klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol