Loodgietersbedrijf te koop aangeboden Provincie Utrecht

Loodgietersbedrijf te koop aangeboden Provincie Utrecht

Goed team, breed georiënteerd en eigenaar kan aanblijven

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit loodgietersbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit loodgietersbedrijf exporteert
Dit loodgietersbedrijf is ambachtelijk
Dit loodgietersbedrijf is innovatief
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit loodgietersbedrijf is arbeidsintensief
Dit loodgietersbedrijf is kennisintensief
De markt van dit loodgietersbedrijf krimpt
De markt van dit loodgietersbedrijf groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit loodgietersbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit loodgietersbedrijf heeft veel kleine klanten
Dit loodgietersbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit loodgietersbedrijfheeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit loodgietersbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit loodgietersbedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken