Industriële locatie te koop aangeboden (met woonhuis)

Industriële locatie te koop aangeboden (met woonhuis)

Uitbreidbaar en flexibel vastgoed met vergunning cat 1-4

Achter de schermen

Deze industriele locatie heeft weinig kleine klanten
Deze industriele locatie heeft veel kleine klanten
De markt van deze industriele locatie krimpt
De markt van deze industriele locatie groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze industriele locatie is regionaal of in Nederland actief
Deze industriele locatie exporteert
Deze industriele locatie heeft weinig grote klanten
Deze industriele locatie heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze industriele locatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze industriele locatie heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze industriele locatie is arbeidsintensief
Deze industriele locatie is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze industriele locatie is ambachtelijk
Deze industriele locatie is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel