Productiebedrijf te koop in filtertechniek

Productiebedrijf te koop in filtertechniek

Bedrijf is vooral geschikt als aanvulling op bestaande eigen activiteiten.

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit bedrijf heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit bedrijf is arbeidsintensief
Dit bedrijf is kennisintensief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit bedrijf is ambachtelijk
Dit bedrijf is innovatief
De markt van dit bedrijf krimpt
De markt van dit bedrijf groeit
Dit bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit bedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Dit bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit bedrijf heeft veel kleine klanten
Dit bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit bedrijf exporteert
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten