Innovatief software bedrijf te koop met focus op retail en marketing

Innovatief software bedrijf te koop met focus op retail en marketing

3 pilot stores operationeel, dankzij unieke bouwstenen snelle ontwikkeling

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit innovatief software bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit innovatief software bedrijfheeft veel grote klanten
Dit innovatief software bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit innovatief software bedrijf exporteert
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De markt van dit innovatief software bedrijf krimpt
De markt van dit innovatief software bedrijf groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit innovatief software bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit innovatief software bedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit innovatief software bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit innovatief software bedrijf heeft veel kleine klanten
Dit innovatief software bedrijf is arbeidsintensief
Dit innovatief software bedrijf is kennisintensief
Dit innovatief software bedrijf is ambachtelijk
Dit innovatief software bedrijf is innovatief