Schoonheid-, afslank-, fitnesscentrum te koop aangeboden

Schoonheid-, afslank-, fitnesscentrum te koop aangeboden

Zeer flexibel in te richten en uit te breiden centrum met een goede naam

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum is regionaal of in Nederland actief
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum exporteert
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum heeft weinig kleine klanten
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum heeft veel kleine klanten
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum heeft weinig grote klanten
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum heeft veel grote klanten
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum is arbeidsintensief
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum is kennisintensief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De markt van dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum krimpt
De markt van dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum is ambachtelijk
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum is innovatief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum kent zijn klanten nauwelijks
Dit schoonheid-, afslank- en fitnesscentrum heeft langdurige relaties met klanten