Start up met wereldwijd patent voor extra toilet hygiëne

Start up met wereldwijd patent voor extra toilet hygiëne

Simpel, doeltreffend en went snel, gebruikers missen het product na de test

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Kansen

Andere redenen om deze start up met wereldwijd patent te kopen
  • Er is veel dienstverlening om het product heen in de vorm van hygiëne perceptie en schoonmaakprocessen en reclame communicatiekracht van het product zelf (volledig te customizen).
Deze start up met wereldwijd patent beschikt over patenten / octrooien en patent aanvragen zijn door een zeer professioneel bureau begeleid.
Deze start up met wereldwijd patent is financieel zeer gezond
  • Alle ontwikkelingskosten (+/- 300.000 euro) zijn uit eigen middelen betaald. Hier is geen externe financierder bij betrokken geweest
Deze start up met wereldwijd patent heeft interessante verkooprechten. Deze zijn exclusief.
Deze start up met wereldwijd patent heeft unieke productie-capaciteiten
  • Flexibel
  • Productie ligt nu bij een fabrikant in België. Hier kunnen snel kleine oplages worden gemaakt maar ook grote volumes om de wereldmarkt te voorzien.
Deze start up met wereldwijd patent heeft unieke producten / diensten die:
  • Uitstekende testresultaten hebben
  • De laboratorium testen zijn allemaal gedocumenteerd en gebruikers zijn zeer enthousiast na de gebruikerstest
Deze start up met wereldwijd patent heeft hoge toetredingsdrempels genomen
  • De ontwikkeling van het product volgens de nieuwste (wettelijke) antibacteriële normen is een zeer zorgvuldige en langdurig project geweest dat niet zo te kopiëren is
Een veranderingstraject zal deze start up met wereldwijd patent goed doen
  • De huidige eigenaar is niet zelfstandig instaat om volumineuze internationale distributie op te zetten
  • Minder / ander management
Er is synergie als deze start up met wereldwijd patent samen gaat met een
  • Een partij met toegevoegde waarde bij de opzet van wereldwijde distributie en een netwerk bij (sanitaire)merken, internationale groothandels etc. Omdat volume noodzakelijk is vergelijkbaar met hygiene doekjes