Handelsonderming in roetfilters en waterabsorbers

Handelsonderming in roetfilters en waterabsorbers

Zelf ontwikkeld product zonder directe concurrentie

Sterke punten

Dit bedrijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Beide producten zijn zelf ontwikkeld en kennen geen directe concurrenten.

Wij kunnen goed verkopen

Voor de roetfilters komen klanten van een bezoek van de inspectie vanzelf binnen lopen. Van de absorber zijn proefverpakkingen beschikbaar

Dit bedrijf "draait" zonder ondernemer

Een andere commerciële ondernemer kan de beide ondernemingen draaien want het laatste deel van de productie kan ook worden uitbesteed

Dit bedrijf is strak georganiseerd

Na inmeten wordt de order ingeschoten voor productie op maat. Inbouw geschiedt in 2 uurtjes op locatie

Dit bedrijf is als organisatie "lean & mean"

Geen pand, geen personeel, geen voorraad van filters, zeer beperkte voorraad van adsorbers

Dit bedrijf is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Door gebruikmaken van toeleveranciers zijn wij erg flexibel

Zelf ontwikkeld product zonder directe concurrentie

Verbeterpunten