Kleinschalig 100% natuurlijk cosmeticamerk te koop aangeboden

Kleinschalig 100% natuurlijk cosmeticamerk te koop aangeboden

Geschikt als uniek internetconcept met herhalende aankopen van klanten

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit cosmeticamerk heeft weinig grote klanten
Dit cosmeticamerkheeft veel grote klanten
Dit cosmeticamerk is regionaal of in Nederland actief
Dit cosmeticamerk exporteert
Dit cosmeticamerk is arbeidsintensief
Dit cosmeticamerk is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit cosmeticamerk krimpt
De markt van dit cosmeticamerk groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit cosmeticamerk kent zijn klanten nauwelijks
Dit cosmeticamerkheeft langdurige relaties met klanten
Dit cosmeticamerk heeft weinig kleine klanten
Dit cosmeticamerk heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit cosmeticamerk is ambachtelijk
Dit cosmeticamerk is innovatief