Zeer winstgevend kinderdagverblijf te koop met BSO

Zeer winstgevend kinderdagverblijf te koop met BSO

Wachtlijst, ook kinderen geplaatst vanuit gemeente in zeer goed team

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze kinderdagverblijf met BSO is regionaal of in Nederland actief
Deze kinderdagverblijf met BSO exporteert
Deze kinderdagverblijf met BSO heeft weinig grote klanten
Deze kinderdagverblijf met BSOheeft veel grote klanten
Deze kinderdagverblijf met BSO is arbeidsintensief
Deze kinderdagverblijf met BSO is kennisintensief
De markt van deze kinderdagverblijf met BSO krimpt
De markt van deze kinderdagverblijf met BSO groeit
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze kinderdagverblijf met BSO is ambachtelijk
Deze kinderdagverblijf met BSO is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze kinderdagverblijf met BSO heeft weinig kleine klanten
Deze kinderdagverblijf met BSO heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze kinderdagverblijf met BSO kent zijn klanten nauwelijks
Deze kinderdagverblijf met BSOheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol