Innovatief (online) concept ter overname in het amateurvoetbal

Innovatief (online) concept ter overname in het amateurvoetbal

Zeer veel media-aandacht gehad, medewerking KNVB, volgende groeifase

Sterke punten

Dit bedrijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Innovatief concept zonder concurrenten dat al een schaalgrootte heeft waardoor het niet te kopiëren is.

Dit bedrijf investeert actief in marketing

Omdat het zo'n ontzettend goed idee is, is er heel veel media-aandacht geweest

Wij kunnen goed verkopen

Omdat het vraag en aanbod bij elkaar brengt waarbij beide partijen een probleem hebben ontstaat er een win win situatie

Dit bedrijf "draait" zonder ondernemer

Er zijn twee oprichters. Één ervan kan direct verdwijnen, de andere wil graag aanblijven. Die persoon heeft ook de relevante knowhow

Dit bedrijf is strak georganiseerd

Omdat het vraag en aanbod bij elkaar brengt zijn alle achterliggende processen foutloos geregeld. De automatiseringsgraad kan wel hoger

Dit bedrijf is als organisatie "lean & mean"

Geen kantoor, geen personeel, geen voorraad en geen schulden

Dit bedrijf is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Er zijn reeds 1200 kandidaten ingeschreven aan de aanbodzijde. Hiermee kan ruimschoots worden voldaan aan de huidige vraag

Dit bedrijf maakt handig gebruik van technologie

Het betreft een online platform waar vraag en aanbod elkaar vinden

Zeer veel media-aandacht gehad, medewerking KNVB, volgende groeifase

Verbeterpunten