Unieke kleinschalige veilingsite te koop aangeboden

Unieke kleinschalige veilingsite te koop aangeboden

Goed onderscheidend businessmodel met nog grotere groeikans

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze veilingsite heeft weinig grote klanten
Deze veilingsite heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze veilingsite is regionaal of in Nederland actief
Deze veilingsite exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze veilingsite kent zijn klanten nauwelijks
Deze veilingsite heeft langdurige relaties met klanten
De markt van deze veilingsite krimpt
De markt van deze veilingsite groeit
Deze veilingsite is arbeidsintensief
Deze veilingsite is kennisintensief
Deze veilingsite heeft weinig kleine klanten
Deze veilingsite heeft veel kleine klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze veilingsite is ambachtelijk
Deze veilingsite is innovatief