Test- en ce-certificeringsbedrijf te koop aangeboden (EMC en elektrische veiligheid)

Test- en ce-certificeringsbedrijf te koop aangeboden (EMC en elektrische veiligheid)

Kleine flexibele partij met potentie in een markt met beperkt aantal grote aanbieders

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit test en ce -ertificeringsbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf heeft veel kleine klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit test en ce -ertificeringsbedrijf krimpt
De markt van dit test en ce -ertificeringsbedrijf groeit
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf is ambachtelijk
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf is innovatief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf is arbeidsintensief
Dit test en ce -ertificeringsbedrijf is kennisintensief