*TIP* Horecalocatie te koop op unieke plek in Nederland

*TIP* Horecalocatie te koop op unieke plek in Nederland

Te ontwikkelen tot een unieke horeca locatie die iedereen kent en buitenlandse toeristen trekt

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze horecalocatie is regionaal of in Nederland actief
Deze horecalocatie exporteert
Deze horecalocatie heeft weinig grote klanten
Deze horecalocatie heeft veel grote klanten
Deze horecalocatie is arbeidsintensief
Deze horecalocatie is kennisintensief
Deze horecalocatie is ambachtelijk
Deze horecalocatie is innovatief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze horecalocatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze horecalocatie heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze horecalocatie krimpt
De markt van deze horecalocatie groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze horecalocatie heeft weinig kleine klanten
Deze horecalocatie heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol