Zaken- en relax hotel te koop aangeboden in Rotterdam

Zaken- en relax hotel te koop aangeboden in Rotterdam

27 kamers groeiende bezettingsgraad, recent gerenoveerd

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit hotel is arbeidsintensief
Dit hotel is kennisintensief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit hotel is ambachtelijk
Dit hotel is innovatief
De markt van dit hotel krimpt
De markt van dit hotel groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit hotel heeft weinig grote klanten
Dit hotel heeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit hotel kent zijn klanten nauwelijks
Dit hotel heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit hotel heeft weinig kleine klanten
Dit hotel heeft veel kleine klanten
Dit hotel is regionaal of in Nederland actief
Dit hotel exporteert