Rietdekkersbedrijf ter overname

Rietdekkersbedrijf ter overname

Staan open voor moderne architectuur gecombineerd met oude vakmanschap

Sterke punten

Dit bedrijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Er zijn te weinig rietdekbedrijven om alle panden te bedienen

Wij kunnen goed verkopen

vakmanschap verkoopt zichzelf

Dit bedrijf "draait" zonder ondernemer

Specifieke kennis is bij personeel aanwezig

Dit bedrijf is strak georganiseerd

In klein team hebben we regelmaitg gestructureerd overleg

Dit bedrijf is als organisatie "lean & mean"

wij beschikken over database van 10 flexibele werknemers

Dit bedrijf is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Leveranciers zijn handelaren en telers

Dit bedrijf heeft een laag ziekteverzuim

Fitte werknemers voor een arbeids intensief beroep

Dit bedrijf heeft een laag personeelsverloop

Staan open voor moderne architectuur gecombineerd met oude vakmanschap

Verbeterpunten

Marketing is onderbelicht bij dit bedrijf

Klanten komen op basis van mond op mond reclame

Technologie inzetten is niet de sterkste kant van dit bedrijf

Vaktechnisch voeren wij een ambacht uit