Uniek karakteristiek gerenoveerd hotel te koop in Frankrijk (Centraal Massief)

Uniek karakteristiek gerenoveerd hotel te koop in Frankrijk (Centraal Massief)

Top 50 hotel in Frankrijk, zeer rendabel met hoge kwaliteit van leven en uitbreidingsmogelijkheden

Details

Indicatie dit jaar
Omzet:
€ 275.000
Kosten (% van omzet)
30%
Indicatie vorig jaar
Omzet:
€ 250.000
Kosten (% van omzet)
32%
Indicatie 2 jaar terug
Omzet:
€ 200.000
Kosten (% van omzet)
35%
Indicatieve overnameprijs € 675.000 en € 50.000 overname goodwill en inventaris
Overnameconstructie(s)
  • Directe betaling
Totale personeelskosten afgelopen jaar 0

Feiten

Omzetverdeling naar producten / diensten
  1. Hotel
  2. Restaurant
  3. Terras
Bij de overname zijn de volgende zaken inbegrepen:

Korte termijn verbeteringen

Via bestaande klanten van dit hotel kan de omzet 20 % stijgen

Via nieuwe klanten van dit hotel kan de omzet met 25 % stijgen.