Technische handelsonderneming te koop aangeboden gericht op bouwmarktkanaal

Technische handelsonderneming te koop aangeboden gericht op bouwmarktkanaal

350 bouwmarkten als klant, hoge mate van advisering en optimalisatie van het schap

Extra informatie

Technische handelsonderneming te koop aangeboden gericht op bouwmarktkanaal

Deze technische handelsonderneming is al jarenlang trouwe leverancier voor bouwmarkten in Nederland en België. Er zijn wel handelsondernemingen die dezelfde producten verkopen, maar ze kunnen, of willen niet het bouwmarktkanaal beleveren. Dit vergt namelijk enerzijds meer expertise op onder andere het gebied van schappenplannen, omloopsnelheden en leveringsprestaties, anderzijds vraagt dit ook investeringen onder andere op het gebied van logistiek management, EDI ordersystemen etc. Daarnaast is deze overstap concurrentietechnisch vaak lastig, met het oog op bestaande cliënten. Dit maakt de aanwezige concurrentie zeer beperkt.

De benodigde expertise is aanwezig binnen de onderneming, als ook een zeer goede opgebouwde vertrouwensrelatie met de bouwmarkten. Investeringen zijn onder andere gedaan op het gebied van logistiek management, schappenplannen, webshop implementatie, productfotografie, aanschaf EDI ordersysteem etc.

Onder andere dankzij bovengenoemde punten heeft de organisatie een zeer goed lopend assortiment. Het resultaat hiervan is dat nog steeds het aantal vestigingen wordt uitgebreid bij bestaande klanten en dat nieuwe bouwmarktformules zich melden voor samenwerking. Tevens zou uitbreiding buiten Nederland en België tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ook bij bestaande klanten zijn nog groeimogelijkheden middels doorvertalingen van het bestaande schap. De producten zijn namelijk geschikt voor een brede doelgroep en daardoor op verschillende manieren te positioneren of categoriseren. Inkooptechnisch zou, middels de juiste inkoopkanalen, de marge nog kunnen worden vergroot.

Het perfecte profiel van een overname kandidaat zou zijn een onderneming die;

• De huidige omzet zou kunnen laten groeien door uitbreiding van het assortiment. Bijvoorbeeld een handelsonderneming van producten die geschikt zouden zijn om ook middels het bouwmarktkanaal verkocht te gaan worden,
• Al ervaring heeft of mogelijkheden ziet om de (huidige) producten te importeren uit bijvoorbeeld een land als China, waardoor de marge kan worden vergroot. Inmiddels is een hoop ervaring opgedaan welke aantallen er jaarlijks verkocht zullen worden, waardoor risico’s kunnen worden beperkt.

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de onderneming volledig overneemt. De huidige eigenaar is zeer zeker bereid aan te blijven in de organisatie. Daarnaast staat de huidige eigenaar open voor een stapsgewijze overname, waarbij een MBI-kandidaat zich inkoopt.