Zorgboerderij te koop aangeboden Noord-Nederland

Zorgboerderij te koop aangeboden Noord-Nederland

Woonruimte, dagbesteding, logeeropvang voor kinderen-jongeren-volwassenen

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze zorgboerrij is regionaal of in Nederland actief
Deze zorgboerrij exporteert
Deze zorgboerrij is arbeidsintensief
Deze zorgboerrij is kennisintensief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze zorgboerrij heeft weinig kleine klanten
Deze zorgboerrij heeft veel kleine klanten
Deze zorgboerrij heeft weinig grote klanten
Deze zorgboerrijheeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze zorgboerrij is ambachtelijk
Deze zorgboerrij is innovatief
De markt van deze zorgboerrij krimpt
De markt van deze zorgboerrij groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze zorgboerrij kent zijn klanten nauwelijks
Deze zorgboerrijheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken