Kleinschalige thuiszorgorganisatie te koop aangeboden

Kleinschalige thuiszorgorganisatie te koop aangeboden

Personele bezetting via ZZP-ers. Breed aanbod voor cliënten in Flevoland en Amsterdam

Achter de schermen

Deze thuiszorgorganisatie is regionaal of in Nederland actief
Deze thuiszorgorganisatie exporteert
Deze thuiszorgorganisatie is ambachtelijk
Deze thuiszorgorganisatie is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze thuiszorgorganisatie is arbeidsintensief
Deze thuiszorgorganisatie is kennisintensief
Deze thuiszorgorganisatie heeft weinig grote klanten
Deze thuiszorgorganisatieheeft veel grote klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze thuiszorgorganisatie krimpt
De markt van deze thuiszorgorganisatie groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze thuiszorgorganisatie heeft weinig kleine klanten
Deze thuiszorgorganisatie heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze thuiszorgorganisatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze thuiszorgorganisatieheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol