Kleinschalig administratiekantoor te koop aangeboden in Noord Holland

Kleinschalig administratiekantoor te koop aangeboden in Noord Holland

200 particuliere klanten en 35 bedrijven als klant. Gespreide betaling mogelijk

Kansen

Andere redenen om dit administratiekantoor te kopen
  • Mede door de particuliere klanten komen ook veel hypotheekaanvragen bij het administratiekantoor binnen. Deze worden doorgespeeld naar een bekend hypotheekadviseur.
  • Mede door de particuliere klanten komen ook veel hypotheekaanvragen bij het administratiekantoor binnen. Deze worden doorgespeeld naar een bekend hypotheekadviseur.
Dit administratiekantoor beschikt over waardevolle contracten met klanten en klanten hebben een abonnement waarbij zij per maand een vast bedrag betalen.
Dit administratiekantoor heeft hoge toetredingsdrempels genomen
  • Mooie brede gespreide portefeuille met zakelijke en particuliere klanten
  • Mooie brede gespreide portefeuille met zakelijke en particuliere klanten
Er is synergie als dit administratiekantoor samen gaat met een
  • Gezien de relatief kleine omvang van de portefeuille, is het een ideaal bedrijf om samen te voegen met een ander administratiekantoor
  • Gezien de relatief kleine omvang van de portefeuille, is het een ideaal bedrijf om samen te voegen met een ander administratiekantoor
Dit administratiekantoor heeft regionaal veel loyale klanten.