Vloerenbedrijf te koop aangeboden

Vloerenbedrijf te koop aangeboden

Goedlopend met veel positieve recensies

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit vloerenbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit vloerenbedrijf heeft veel grote klanten
Dit vloerenbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit vloerenbedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit vloerenbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit vloerenbedrijf exporteert
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit vloerenbedrijf is arbeidsintensief
Dit vloerenbedrijf is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit vloerenbedrijf is ambachtelijk
Dit vloerenbedrijf is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit vloerenbedrijf krimpt
De markt van dit vloerenbedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit vloerenbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit vloerenbedrijf heeft veel kleine klanten