Sterk groeiende kwalitatieve thuiszorgorganisatie te koop aangeboden in G4 stad in Nederland

Sterk groeiende kwalitatieve thuiszorgorganisatie te koop aangeboden in G4 stad in Nederland

Meer dan 60 medewerkers en een langlopend contract met de gemeente, alle zorgverzekeraars en zorgkantoren

Sterke punten

Deze thuiszorgorganisatie heeft een uitstekende concurrentiepositie

Omdat de gemeente recent aan een selecte groep thuisorganisaties een contract heeft verleend. Deze thuiszorgorganisatie focust zich zeer sterk om kwaliteit van zorg waardoor de vraag groter is dan het aanbod. Hierdoor is men zich gaan beperken tot bepaalde gebieden in de stad wat logistiek gezien goed werkt. Maar de groei beperkt

Wij kunnen goed verkopen

Door een duidelijke filosofie van kwalitatieve zorg is er meer vraag dan aanbod

Deze thuiszorgorganisatie "draait" zonder ondernemer

De huidige ondernemer speelt een rol bij de intake en algemeen management maar is vervangbaar. Een rol in een overgangsperiode is bespreekbaar

Deze thuiszorgorganisatie is strak georganiseerd

Deze ondernemer is zeer ervaren in het organiseren van zorgbedrijven waarbij kwaliteit van zorg voorop staat zonder efficiëntie uit het oog te verliezen

Deze thuiszorgorganisatie is als organisatie "lean & mean"

Relatief goedkoop huurpand, veel parttime mensen in de backoffice en geen hoge overheadkosten

Deze thuiszorgorganisatie is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Er is met alle zorgverzekeraars een contract

Deze thuiszorgorganisatie maakt handig gebruik van technologie

De thuiszorgorganisatie is volledig professioneel geautomatiseerd van begin tot eind van alle processen

Verbeterpunten