(concept voor een) logistiek en bezorgplatform te koop aangeboden gericht op particulieren

(concept voor een) logistiek en bezorgplatform te koop aangeboden gericht op particulieren

Platform nog niet operationeel - wel goede connecties voor de eerste lokale uitrol

Sterke punten

Dit concept heeft een uitstekende concurrentiepositie

Uniek concept dat een alledaags probleem oplost en en vraag en aanbod bij elkaar brengt

Dit concept "draait" zonder ondernemer

De ondernemer heeft het ontwikkeld maar is door persoonlijke omstandigheden niet in staat het uit te rollen

Dit concept is als organisatie "lean & mean"

Geen pand, personeel of verplichtingen

Dit concept is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Het brengt partijen peer-to-peer bij elkaar

Verbeterpunten

Marketing is onderbelicht bij dit concept

Dit moet nog volledig worden opgezet. En omdat zowel de vraag- als de aanbodkant moet worden ingevuld kan het platform bijvoorbeeld lokaal of per stad gelanceerd worden

Er zijn nog diverse aanvullende investeringen nodig

Zowel voor de bouw van het platform als de commerciële uitrol