6% aandelen in een nieuw en sterk groeiend maatpakkenconcept

6% aandelen in een nieuw en sterk groeiend maatpakkenconcept

-

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit kledingbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit kledingbedrijf exporteert
Dit kledingbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit kledingbedrijfheeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De markt van dit kledingbedrijf krimpt
De markt van dit kledingbedrijf groeit
Dit kledingbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit kledingbedrijf heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit kledingbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit kledingbedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Dit kledingbedrijf is arbeidsintensief
Dit kledingbedrijf is kennisintensief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit kledingbedrijf is ambachtelijk
Dit kledingbedrijf is innovatief