Technisch productiebedrijf - groothandel te koop aangeboden

Technisch productiebedrijf - groothandel te koop aangeboden

Reeds zeer margerijk. EU patent in groeimarkt door recente EU wetgeving

Achter de schermen

Deze groothandel heeft weinig grote klanten
Deze groothandel heeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze groothandel is regionaal of in Nederland actief
Deze groothandel exporteert
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze groothandel heeft weinig kleine klanten
Deze groothandel heeft veel kleine klanten
Deze groothandel is arbeidsintensief
Deze groothandel is kennisintensief
Deze groothandel is ambachtelijk
Deze groothandel is innovatief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze groothandel kent zijn klanten nauwelijks
Deze groothandel heeft langdurige relaties met klanten
De markt van deze groothandel krimpt
De markt van deze groothandel groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken