Kinderdagverblijf te koop aangeboden Zuid Holland

Kinderdagverblijf te koop aangeboden Zuid Holland

Fraai en representatief kinderdagverblijf, een aanwinst in uw organisatie!

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze kinderdagverblijf is regionaal of in Nederland actief
Deze kinderdagverblijf exporteert
Deze kinderdagverblijf heeft weinig grote klanten
Deze kinderdagverblijfheeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze kinderdagverblijf krimpt
De markt van deze kinderdagverblijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze kinderdagverblijf is arbeidsintensief
Deze kinderdagverblijf is kennisintensief
Deze kinderdagverblijf is ambachtelijk
Deze kinderdagverblijf is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze kinderdagverblijf heeft weinig kleine klanten
Deze kinderdagverblijf heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze kinderdagverblijf kent zijn klanten nauwelijks
Deze kinderdagverblijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol