Wijngroothandel te koop met karakteristiek proeflokaal

Wijngroothandel te koop met karakteristiek proeflokaal

Geheel over te nemen of andere samenwerkingsvormen bespreekbaar

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze wijngroothandel is regionaal of in Nederland actief
Deze wijngroothandel exporteert
Deze wijngroothandel heeft weinig grote klanten
Deze wijngroothandel heeft veel grote klanten
Deze wijngroothandel is ambachtelijk
Deze wijngroothandel is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze wijngroothandel krimpt
De markt van deze wijngroothandel groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze wijngroothandel heeft weinig kleine klanten
Deze wijngroothandel heeft veel kleine klanten
Deze wijngroothandel is arbeidsintensief
Deze wijngroothandel is kennisintensief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze wijngroothandel kent zijn klanten nauwelijks
Deze wijngroothandel heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol