Bed en breakfast te koop op toplocatie aan water (Friesland)

Bed en breakfast te koop op toplocatie aan water (Friesland)

Unieke locatie inclusief woonhuis en extra bouwmogelijkheden

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze bed en breakfast is regionaal of in Nederland actief
Deze bed en breakfast exporteert
Deze bed en breakfast is arbeidsintensief
Deze bed en breakfast is kennisintensief
Deze bed en breakfast heeft weinig grote klanten
Deze bed en breakfast heeft veel grote klanten
Deze bed en breakfast is ambachtelijk
Deze bed en breakfast is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze bed en breakfast krimpt
De markt van deze bed en breakfast groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze bed en breakfast heeft weinig kleine klanten
Deze bed en breakfast heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze bed en breakfast kent zijn klanten nauwelijks
Deze bed en breakfast heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol