SaaS oplossing voor mobile websites en apps te koop

SaaS oplossing voor mobile websites en apps te koop

Product is operationeel en behoeft commerciële slagkracht (volume sales)

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze SaaS oplossing voor mobile websites is arbeidsintensief
Deze SaaS oplossing voor mobile websites is kennisintensief
Deze SaaS oplossing voor mobile websites is regionaal of in Nederland actief
Deze SaaS oplossing voor mobile websites exporteert
Deze SaaS oplossing voor mobile websites heeft weinig grote klanten
Deze SaaS oplossing voor mobile websitesheeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze SaaS oplossing voor mobile websites kent zijn klanten nauwelijks
Deze SaaS oplossing voor mobile websitesheeft langdurige relaties met klanten
Deze SaaS oplossing voor mobile websites heeft weinig kleine klanten
Deze SaaS oplossing voor mobile websites heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze SaaS oplossing voor mobile websites is ambachtelijk
Deze SaaS oplossing voor mobile websites is innovatief
De markt van deze SaaS oplossing voor mobile websites krimpt
De markt van deze SaaS oplossing voor mobile websites groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt