Unieke dienstverlener voor top horecabedrijven

Unieke dienstverlener voor top horecabedrijven

Doelgroep kan met commerciële inspanning makkelijk worden verbreed

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze dienstverlener heeft weinig grote klanten
Deze dienstverlener heeft veel grote klanten
Deze dienstverlener is ambachtelijk
Deze dienstverlener is innovatief
Deze dienstverlener is arbeidsintensief
Deze dienstverlener is kennisintensief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze dienstverlener is regionaal of in Nederland actief
Deze dienstverlener exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De markt van deze dienstverlener krimpt
De markt van deze dienstverlener groeit
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze dienstverlener heeft weinig kleine klanten
Deze dienstverlener heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze dienstverlener kent zijn klanten nauwelijks
Deze dienstverlener heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol