Catering bedrijf te koop of gedeeltelijk ter overname

Catering bedrijf te koop of gedeeltelijk ter overname

Passievol geleid bedrijf maar door wanbetalers in financiële nood gekomen

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit cateringbedrijf is arbeidsintensief
Dit cateringbedrijf is kennisintensief
Dit cateringbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit cateringbedrijf exporteert
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De markt van dit cateringbedrijf krimpt
De markt van dit cateringbedrijf groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit cateringbedrijf is ambachtelijk
Dit cateringbedrijf is innovatief
Dit cateringbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit cateringbedrijf heeft veel kleine klanten
Dit cateringbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit cateringbedrijf heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit cateringbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit cateringbedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken